Utveckling av nya salixsorter

European Willow Breeding (EWB) har sedan 2011 korsat fram nya salix-kloner från väl definierade föräldrakloner, dvs tagit fram en ”ny generation” från sorter i de tidigare salixprogrammen. För tillfället finns sex nya namngivna EWB-sorter till försäljning.

Salixsticklingar planteras

Salix planteras i form av sticklingar med hjälp av en 4-radig maskin med en kapacitet på ca 1 ha/tim.

Balning med BioBaler

Salix kan skördas med hjälp av en BioBaler som hugger, krossar och balar i ett svep för en effektivare hantering av salixen som biomassaprodukt. Kapaciteten ligger på ca 0,25 ha/tim, vilket ger 20 balar á 500 kg. Det vanligaste sättet att skörda salix är dock genom direktflisning, vilket utförs på uppdrag av olika entreprenörer med den typen av skördemaskiner.

Welcome to European Willow Breeding