Förädling

Urval sker från korsningar mellan i naturen utvalda salixkloner och väl definierade föräldrakloner från tidigare förädlingsprogram. Sorter registreras och sortskyddas efter urval i jämförande försök. Förädlingen sker med stor erfarenhet. En ny, utvecklad teknik med förökning av rotade plantor från mini-sticklingar har påskyndat förädlingsprocessen betydligt. Ett flertal korsningskloner och potentiella sorter finns nu planterade på vårt försöksfält vid Billeberga i Skåne. Åtta sorter har hittills registrerats hos sortmyndigheten inom EU. Sex av dessa har klarat av nödvändiga prövningar i fältodling och är nu certifierade och produceras nu till försäljning. 

Certifierade sorter:

  • Wilhelm. En korsning mellan sorterna Sherwood och Björn
  • Erik. En korsning mellan Tordis och Björn
  • Ester, En korsning mellan Linnéa och ”Shrubby willow”
  • Winter, En korsning mellan Tordis och en vinterhärdig rysk klon
  • Emma. En korsning mellan Tordis och Olof
  • Bella. En korsning mellan Inger och Wilhelm

Kommande sorter kommer att anpassas dels för torrare och varmare odlingsområden och dels för kallare områden som kräver en god frosttålighet. En hel del av dessa förädlingskloner är redan utplacerade i försök i områden som de är avsedda för i framtida odlingar.