Odling av salix

Salix är en flerårig åkergröda, som odlas för produktion av ett vedartat biobränsle. Grödan planteras med stamsticklingar, ca 20 cm långa, med hjälp av olika typer av planteringsmaskiner. Salix kan planteras och sedan skördas under ett antal skördecykler, utan att behöva planteras om. Nya skott växer upp från de skördade stubbar. 

Skörd sker vanligen med ett direktflisande aggregat från vilken flisen direkt lastas på vagnar/container för leverans till värmeverk. Andra former av skördesystem håller på att utvecklas, såsom system med balning eller buntning av hela skott. Detta ger då ett torrt bränsle som med fördel kan flisas eller eldas direkt i storbal för små och medelstora pannor.