Agroplus premium foods

  • utveckling av nya salixsorter

    European Willow Breeding har sedan 2011 korsat fram nya salix-kloner från väl definierade föräldrarkloner. De fyra första sorterna är nu sortskyddade och finns till försäljning.

  • Salixsticklingar planteras

    Salix planteras i form av sticklingar med hjälp av en 4-radig maskin med en kapacitet på ca 1 ha/tim.

  • Balning med BioBaler

    Salix skördas med hjälp av en BioBaler som hugger, krossar och balar i ett svep för en effektivare hantering av salixen som biomassaprodukt. Kapaciteten ligger på ca 0,25 ha/tim, vilket ger 20 balar á 500 kg.

Användning av salix

Den största delen av skördad Salix går till kraft/värmeverk som eldar detta tillsammans med skogsflis för produktion av fjärrvärme och el. En ökande användning av Salix ses nu komma, bl a genom sameldning av biobränslen med kol i större kolkraftverk i länder som Polen, Storbritannien, Tyskland, Tjeckien osv. Nya användningsområden för Salix i en nära framtid kan bli till råvara i biogasframställning och vid tillverkning av flytande fordonsbränslen.

 

Det kan också bli aktuellt att odla salix på marker med för höga halter av kadmium (Cd). I en nyligen lämnad rapport från Naturvårdsverket (NV-00336-13) framhålls odling av salix som den mest effektiva metoden att rena jordar från Cd för fortsatt framtida livsmedelsproduktion.

 

För mer information om bioenergi besök gärna Bioenergiportalen.se.